پاورپوینت بررسی سیستم گرمایش از کف ، نمونه نحوه اجرای گرمایش از کف استادیوم آزادی - 57 اسلاید  

پاورپوینت بررسی سیستم گرمايش از کف ، نمونه نحوه اجرای گرمايش از کف استادیوم آزادی - 57 اسلاید


بخشی از متن شاید واژه پنل های حرارتي از گرمايش كفی آشناتر به نظر برسد . به طور خلاسه در پنل های حرارتي غالب انتقال حرارت از طریق تابش به محیط صورت میگیرد . پنل های حرارتي در سقف ، كف و یا در دیوارهای ساختمان نصب میگردند و بالای 50درصد حرارت به صورت تابشی از آنها به هوای داخل ساختمان انتقال می یابد . چنانچه پنل های حرارتي در كف ساختمان نصب شوند

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی سیستم گرمایش از کف ، نمونه نحوه اجرای گرمایش از کف استادیوم آزادی - 57 اسلاید  

پاورپوینت بررسی سیستم گرمايش از کف ، نمونه نحوه اجرای گرمايش از کف استادیوم آزادی - 57 اسلاید


بخشی از متن شاید واژه پنل های حرارتي از گرمايش كفی آشناتر به نظر برسد . به طور خلاسه در پنل های حرارتي غالب انتقال حرارت از طریق تابش به محیط صورت میگیرد . پنل های حرارتي در سقف ، كف و یا در دیوارهای ساختمان نصب میگردند و بالای 50درصد حرارت به صورت تابشی از آنها به هوای داخل ساختمان انتقال می یابد . چنانچه پنل های حرارتي در كف ساختمان نصب شوند

ادامه مطلب  

دانلودمقاله مقررات ساختمان  

دانلودمقاله مقررات ساختمان


 مشخصات این فایلعنوان: مقررات ساختمان فرمت فایل : word( قابل ویرایش)تعداد صفحات: 67این مقاله درمورد مقررات ساختمان می باشد.خلاصه آنچه در مقاله مقررات ساختمان می خوانید :اینرسی حرارتيبرخی عناصر ساختمان مانند كف، سقف یا دیواره های كه دارای اینرسی حرارتي با ظرفیت حرارتي زیاد (جرم زیاد) هستند توانایی ذخیره سازی حرارت را در خود دارند. گرما یا سرمای موجود در فضا می تواند در اثر وجود ظرفیت حرارتي زیاد

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده: بررسی اصول و لنولع سیستم های گرمايش از كف در ساختمان  

پاورپوینت آماده: بررسی اصول و لنولع سیستم های گرمايش از كف در ساختمان


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 54 اسلایدبررسی اصول و لنولع سیستم های گرمايش از كف در ساختمان گرمايش از كف شركت بهینه سازی مصرف سوخت سیستم حرارتي گرمايش از كف كه انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمايشی آن دارد، درمقایسه با سایر سیستمهای حرارتي نه تنها در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی بلكه در مقول

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده: بررسی اصول و لنولع سیستم های گرمايش از كف در ساختمان  

پاورپوینت آماده: بررسی اصول و لنولع سیستم های گرمايش از كف در ساختمان


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 54 اسلایدبررسی اصول و لنولع سیستم های گرمايش از كف در ساختمان گرمايش از كف شركت بهینه سازی مصرف سوخت سیستم حرارتي گرمايش از كف كه انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمايشی آن دارد، درمقایسه با سایر سیستمهای حرارتي نه تنها در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی بلكه در مقول

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده: بررسی اصول و لنولع سیستم های گرمايش از كف در ساختمان  

پاورپوینت آماده: بررسی اصول و لنولع سیستم های گرمايش از كف در ساختمان


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 54 اسلایدبررسی اصول و لنولع سیستم های گرمايش از كف در ساختمان گرمايش از كف شركت بهینه سازی مصرف سوخت سیستم حرارتي گرمايش از كف كه انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمايشی آن دارد، درمقایسه با سایر سیستمهای حرارتي نه تنها در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی بلكه در مقول

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده: بررسی اصول و لنولع سیستم های گرمايش از كف در ساختمان  

پاورپوینت آماده: بررسی اصول و لنولع سیستم های گرمايش از كف در ساختمان


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 54 اسلایدبررسی اصول و لنولع سیستم های گرمايش از كف در ساختمان گرمايش از كف شركت بهینه سازی مصرف سوخت سیستم حرارتي گرمايش از كف كه انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمايشی آن دارد، درمقایسه با سایر سیستمهای حرارتي نه تنها در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی بلكه در مقول

ادامه مطلب  

پاورپوینت سیستم حرارتی گرمایش از کف  

پاورپوینت سیستم حرارتي گرمايش از کف


.        دانلود پاورپوینت با موضوع سیستم حرارتي گرمايش از کفدر قالب ppt ودر35اسلاید، قابل ویرایشبرشی ازمتن تحقیق:سیستم حرارتي گرمايش از کفسیستم حرارتي گرمايش از کف که انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمايشی آن دارد، درمقایسه با سایر سیستمهای حرارتي نه تنها در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی بلکه در مقوله رفاه و آسایش ساکنان ساختمان ها دارای نقاط ق

ادامه مطلب  

استفاده از گرمايش القايي براي پيش گرم براي پيش گرم كردن و تنش كاهي  

استفاده از گرمايش القایی برای پیش گرم برای پیش گرم كردن و تنش كاهی


این تحقیق با استفاده از گرمايش القایی در مورد پیش گرمكنی و پس گرمایی و تنش كاهی جوش ها بحث می كند. این مقاله بر این امر تاكید دارد كه این تكنولوژی چیست، چگونه كار می كند، و چگونه می توان از آن در كارها صنعتی استفاده كرد. در این مقاله همچنین چندین نمونه واقعی از اینكه این تكنولوژی چگونه در كاربردهای واقعی استفاده شده است، بیان شده است. اگرچه بیشتر صنایع از گرمايش الق

ادامه مطلب  

استفاده از گرمايش القايي براي پيش گرم براي پيش گرم كردن و تنش كاهي  

استفاده از گرمايش القایی برای پیش گرم برای پیش گرم كردن و تنش كاهی


این تحقیق با استفاده از گرمايش القایی در مورد پیش گرمكنی و پس گرمایی و تنش كاهی جوش ها بحث می كند. این مقاله بر این امر تاكید دارد كه این تكنولوژی چیست، چگونه كار می كند، و چگونه می توان از آن در كارها صنعتی استفاده كرد. در این مقاله همچنین چندین نمونه واقعی از اینكه این تكنولوژی چگونه در كاربردهای واقعی استفاده شده است، بیان شده است. اگرچه بیشتر صنایع از گرمايش الق

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت سیستم گرمايش از كف  

دانلود پاورپوینت سیستم گرمايش از كف


سیستم حرارتي گرمايش از كف كه انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمايشی آن دارد، درمقایسه با سایر سیستمهای حرارتي نه تنها در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی بلكه در مقوله رفاه و آسایش ساكنان ساختمان ها دارای نقاط قوت بسیاری می باشد. در سالهای اخیر، سیستم گرمايشی از كف در كشورهای اروپائی و آمریكا بسیار متداول شده است و دلیل این گسترش روزافزون بهینه بودن مصرف انرژی، توزیع

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت سیستم گرمايش از كف  

دانلود پاورپوینت سیستم گرمايش از كف


سیستم حرارتي گرمايش از كف كه انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمايشی آن دارد، درمقایسه با سایر سیستمهای حرارتي نه تنها در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی بلكه در مقوله رفاه و آسایش ساكنان ساختمان ها دارای نقاط قوت بسیاری می باشد. در سالهای اخیر، سیستم گرمايشی از كف در كشورهای اروپائی و آمریكا بسیار متداول شده است و دلیل این گسترش روزافزون بهینه بودن مصرف انرژی، توزیع

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد انواع فولاد های ابزار ، طراحي و رفع عیوب قالب هاي دايكست  

تحقیق در مورد انواع فولاد های ابزار ، طراحی و رفع عیوب قالب های دایكست


 تحقیق در مورد انواع فولاد های ابزار ، طراحی و رفع عیوب قالب های دایكست برای دانلود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید     در این تحقیق بصورت جامع به عیوب قالب های دایكست، پرداخته شده استدر ادامه به بخش های از این تحقیق می پردازیم : طبقه‌بندی فولادهای ابزار فولادهای ابزار (Tool steels) گروهی از فولادهای کربنی (Carbon steels) و فولادهای آلیاژی هستند

ادامه مطلب  

پاورپوینت سیستم گرمایش از کف - 61 اسلاید  

پاورپوینت سیستم گرمايش از کف - 61 اسلاید


 پاورپوینت سیستم گرمايش از کف  - 61 اسلایدفهرست: همه چیز در مورد گرمايش از کف نمایی از اجرای سیستم گرمايش از کف آشنایی با سیستم های گرمايش از کف انواع روش های گرمايش از کف فواید استفاده از سیستم گرمايش کف روشهای کنترل دما در سیستم گرمايش کفی سیستم کنترل دمای بصورت دست سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی انواع منبع تامین کننده حرارتي ممکن جه

ادامه مطلب  

پاورپوینت سیستم گرمایش از کف - 61 اسلاید  

پاورپوینت سیستم گرمايش از کف - 61 اسلاید


 پاورپوینت سیستم گرمايش از کف  - 61 اسلایدفهرست: همه چیز در مورد گرمايش از کف نمایی از اجرای سیستم گرمايش از کف آشنایی با سیستم های گرمايش از کف انواع روش های گرمايش از کف فواید استفاده از سیستم گرمايش کف روشهای کنترل دما در سیستم گرمايش کفی سیستم کنترل دمای بصورت دست سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی انواع منبع تامین کننده حرارتي ممکن جه

ادامه مطلب  

پاورپوينت بررسی سیستم حرارتی گرمایش از کف - 61اسلاید  

پاورپوینت بررسی سیستم حرارتي گرمايش از کف - 61اسلاید


پاورپوینت  بررسی  سیستم حرارتي گرمايش از کف - 61اسلایدفهرست :   مقدمه   روش های گرمايش از کف   تاریخچه، انواع و مزایای گرمايش از کف   آشنایی با سیستمهای گرمايش از کف   آشنایی با سیستمهای گرمايش از کف   فواید استفاده از سیستم گرمايش کف   روشهای کنترل دما در سیستم گرمايش کفی   سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک   سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت بر

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت مدیریت انرژی حرارتی و تکنولوژی ارتقای انرژی حرارتی  

دانلود پاورپوینت مدیریت انرژی حرارتي و تکنولوژی ارتقای انرژی حرارتي


مراحل صرفه جویی انرژی:قدم اول :بهبود وارتقاء بهره برداری از سیستم: پتانسیل های صرفه جویی با هزینه کم یا بدون هزینهمصرف متعادل برق مصرفی در فازهای مختلفبررسی وضعیت دیماند وماکسیمم مصرف بر رسی امکان ذخیره انرژیتنظیم کردن نسبت هوای مشعلتغییرات در لی آوت و تایمینگ فرایند تولیدسرویس نگهداری منظم تجهیزاتعایقکاریقدم دوم :بهبود وارتقاء تجهیزات:  پتانسیل های ص

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی عایق های ساختمانی - 75 اسلاید  

پاورپوینت بررسی عایق های ساختمانی - 75 اسلاید


پاورپوینت بررسی عایق های ساختمانی  فهرست مطالب  عایق كاری   انواع عایق ساختمانی :  عایق رطوبتی :  جلوگیری از نفوذ رطوبت  نكات اساسی در موقع اجرای عایقكاری: اتصال لایه‌های عایق  زهكشی: زهكشی اطراف ساختمان معمولاًبه دو صورت است:  الف: زهكشی با كانال ب: زهكشی با لوله‌های سیمانی یا سفالی:  خواص  مصالح عایق رطوبت  عایق كاری عمودی قیر بندیس قیر بتومن عایق ایز

ادامه مطلب  

پاورپوینت گرمایش از کف  

پاورپوینت گرمايش از کف


تحلیل سیستم حرارتي گرمايش از کف ***39 اسلاید**به همراه تصاویر*      فهرست مطالب: همه چیز در مورد گرمايش از کفنمایی از اجرای سیستم گرمايش از کفاشنایی با سیستم های گرمايش از کفسه روش گرمايش از کف فواید استفاده از سیستم گرمايش کفیروشهای کنترل دما در سیستم گرمايش کفیانواع منبع تامین کننده حرارتي ممکن جهت سیستم گرمايشی از کفمدل شبیه سازی انرژی ساختمان صرفه جویی در مصرف سوختافزایش ارزش منزلاس

ادامه مطلب  

پاورپوینت گرمایش از کف  

پاورپوینت گرمايش از کف


تحلیل سیستم حرارتي گرمايش از کف ***39 اسلاید**به همراه تصاویر*      فهرست مطالب: همه چیز در مورد گرمايش از کفنمایی از اجرای سیستم گرمايش از کفاشنایی با سیستم های گرمايش از کفسه روش گرمايش از کف فواید استفاده از سیستم گرمايش کفیروشهای کنترل دما در سیستم گرمايش کفیانواع منبع تامین کننده حرارتي ممکن جهت سیستم گرمايشی از کفمدل شبیه سازی انرژی ساختمان صرفه جویی در مصرف سوختافزایش ارزش منزلاس

ادامه مطلب  

پاورپوینت سیستم گرمایش از کف - 55 اسلاید  

پاورپوینت سیستم گرمايش از کف - 55 اسلاید


 پاورپوینت سیستم گرمايش از کف - 55 اسلایدفهرست: همه چیز در مورد گرمايش از کف نمایی از اجرای سیستم گرمايش از کف آشنایی با سیستم های گرمايش از کف انواع روش های گرمايش از کف فواید استفاده از سیستم گرمايش کف روشهای کنترل دما در سیستم گرمايش کفی سیستم کنترل دمای بصورت دست سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی انواع منبع تامین کننده حرارتي ممکن جهت سی

ادامه مطلب  

پاورپوینت سیستم گرمایش از کف - 55 اسلاید  

پاورپوینت سیستم گرمايش از کف - 55 اسلاید


 پاورپوینت سیستم گرمايش از کف - 55 اسلایدفهرست: همه چیز در مورد گرمايش از کف نمایی از اجرای سیستم گرمايش از کف آشنایی با سیستم های گرمايش از کف انواع روش های گرمايش از کف فواید استفاده از سیستم گرمايش کف روشهای کنترل دما در سیستم گرمايش کفی سیستم کنترل دمای بصورت دست سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی انواع منبع تامین کننده حرارتي ممکن جهت سی

ادامه مطلب  

پاورپوینت سیستم گرمایش از کف - 55 اسلاید  

پاورپوینت سیستم گرمايش از کف - 55 اسلاید


 پاورپوینت سیستم گرمايش از کف - 55 اسلایدفهرست: همه چیز در مورد گرمايش از کف نمایی از اجرای سیستم گرمايش از کف آشنایی با سیستم های گرمايش از کف انواع روش های گرمايش از کف فواید استفاده از سیستم گرمايش کف روشهای کنترل دما در سیستم گرمايش کفی سیستم کنترل دمای بصورت دست سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی انواع منبع تامین کننده حرارتي ممکن جهت سی

ادامه مطلب  

دانلود کدهای متلب محاسبه منحنی بارپذیری و منحنی حدحرارتی  

دانلود کدهای متلب محاسبه منحنی بارپذیری و منحنی حدحرارتي


دانلود کدهای متلب محاسبه منحنی بارپذیری و منحنی حدحرارتي کارکرد شبکه مبدلهای حرارتي تأثیر بسزایی در مصرف انرژی دارد تکنولوژیpinch روش طراحی مؤثری را بـرای پـروژه هـای جدید و اصلاحی ارائه مینمایداز جمله فرآیندهای مهم واحد تقطیر میباشد که اولین فرایند در پالایشگاهها محسوب مـیشـود بنابراین بایستی به دنبال بهبود و افزایش کارایی آن باشیم.  اطلاعات پس از استخراج از جریا

ادامه مطلب  

پاورپوینت در زمینه مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی - 27 اسلاید  

پاورپوینت در زمینه مدیریت انرژی حرارتي وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتي - 27 اسلاید


پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتي وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتي -  27 اسلایدپاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتي وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتي -  27 اسلایدپاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتي وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتي -  27 اسلایدپاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتي وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتي -  27 اسلایدپا

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; مبدل های حرارتی  

پاورپوینت آماده; مبدل های حرارتي


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 32 اسلایدعنوان: مبدل حرارتي دو لوله ای فهرست مطالب مقدمهانواع مبدل های حرارتياستاندارد های مرتبطکاربردهای مبدل های حرارتياجزا مختلف مبدل هادسته بندی مبدل های حرارتيمنابع مقدمه مبدل های حرارتي برای انتقال حرارت موثر بین دو سیال (گاز یا مایع) به دیگری استفاده می گردند.در مبدل های حرارتي دو سیال با دمای متفاوت وجود دارد که این

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; مبدل های حرارتی  

پاورپوینت آماده; مبدل های حرارتي


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 32 اسلایدعنوان: مبدل حرارتي دو لوله ای فهرست مطالب مقدمهانواع مبدل های حرارتياستاندارد های مرتبطکاربردهای مبدل های حرارتياجزا مختلف مبدل هادسته بندی مبدل های حرارتيمنابع مقدمه مبدل های حرارتي برای انتقال حرارت موثر بین دو سیال (گاز یا مایع) به دیگری استفاده می گردند.در مبدل های حرارتي دو سیال با دمای متفاوت وجود دارد که این

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; مبدل های حرارتی  

پاورپوینت آماده; مبدل های حرارتي


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 32 اسلایدعنوان: مبدل حرارتي دو لوله ای فهرست مطالب مقدمهانواع مبدل های حرارتياستاندارد های مرتبطکاربردهای مبدل های حرارتياجزا مختلف مبدل هادسته بندی مبدل های حرارتيمنابع مقدمه مبدل های حرارتي برای انتقال حرارت موثر بین دو سیال (گاز یا مایع) به دیگری استفاده می گردند.در مبدل های حرارتي دو سیال با دمای متفاوت وجود دارد که این

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; مبدل های حرارتی  

پاورپوینت آماده; مبدل های حرارتي


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 32 اسلایدعنوان: مبدل حرارتي دو لوله ای فهرست مطالب مقدمهانواع مبدل های حرارتياستاندارد های مرتبطکاربردهای مبدل های حرارتياجزا مختلف مبدل هادسته بندی مبدل های حرارتيمنابع مقدمه مبدل های حرارتي برای انتقال حرارت موثر بین دو سیال (گاز یا مایع) به دیگری استفاده می گردند.در مبدل های حرارتي دو سیال با دمای متفاوت وجود دارد که این

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع تاثير حرارت خورشيد بر انسان و ساختمان  

پاورپوینت با موضوع تاثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمان


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 67 اسلایدقسمتی از متن .ppt :تاثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمانتعادل حرارتي بین بدن انسان و محیط پیرامونایجاد تعادل حرارتي بین بدن و محیط اطراف، از جمله نیازهای اولیه برای تامین سلامتی و آسایش انسان است. برای برقراری این تعادل، علیرغم تغییرا

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع تاثير حرارت خورشيد بر انسان و ساختمان  

پاورپوینت با موضوع تاثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمان


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 67 اسلایدقسمتی از متن .ppt :تاثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمانتعادل حرارتي بین بدن انسان و محیط پیرامونایجاد تعادل حرارتي بین بدن و محیط اطراف، از جمله نیازهای اولیه برای تامین سلامتی و آسایش انسان است. برای برقراری این تعادل، علیرغم تغییرا

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع تاثير حرارت خورشيد بر انسان و ساختمان  

پاورپوینت با موضوع تاثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمان


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 67 اسلایدقسمتی از متن .ppt :تاثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمانتعادل حرارتي بین بدن انسان و محیط پیرامونایجاد تعادل حرارتي بین بدن و محیط اطراف، از جمله نیازهای اولیه برای تامین سلامتی و آسایش انسان است. برای برقراری این تعادل، علیرغم تغییرا

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع تاثير حرارت خورشيد بر انسان و ساختمان  

پاورپوینت با موضوع تاثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمان


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 67 اسلایدقسمتی از متن .ppt :تاثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمانتعادل حرارتي بین بدن انسان و محیط پیرامونایجاد تعادل حرارتي بین بدن و محیط اطراف، از جمله نیازهای اولیه برای تامین سلامتی و آسایش انسان است. برای برقراری این تعادل، علیرغم تغییرا

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع ديگ بخار و جايگاه آن در يک نيروگاه حرارتی  

پاورپوینت با موضوع دیگ بخار و جایگاه آن در یک نیروگاه حرارتي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 60 اسلایدقسمتی از متن .ppt :دیگ بخار و جایگاه آن در یک نیروگاه حرارتيکلمه بویلر از فعل boil به معنی جوشاندن استخراج شده و بویلر به معنی جوشاننده است . درواقع بویلرها نوعی مبدل حرارتي هستند که با گرفتن انرژی حرارتي سوخت و انتقال آن به آب سرد ، با

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع ديگ بخار و جايگاه آن در يک نيروگاه حرارتی  

پاورپوینت با موضوع دیگ بخار و جایگاه آن در یک نیروگاه حرارتي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 60 اسلایدقسمتی از متن .ppt :دیگ بخار و جایگاه آن در یک نیروگاه حرارتيکلمه بویلر از فعل boil به معنی جوشاندن استخراج شده و بویلر به معنی جوشاننده است . درواقع بویلرها نوعی مبدل حرارتي هستند که با گرفتن انرژی حرارتي سوخت و انتقال آن به آب سرد ، با

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع ديگ بخار و جايگاه آن در يک نيروگاه حرارتی  

پاورپوینت با موضوع دیگ بخار و جایگاه آن در یک نیروگاه حرارتي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 60 اسلایدقسمتی از متن .ppt :دیگ بخار و جایگاه آن در یک نیروگاه حرارتيکلمه بویلر از فعل boil به معنی جوشاندن استخراج شده و بویلر به معنی جوشاننده است . درواقع بویلرها نوعی مبدل حرارتي هستند که با گرفتن انرژی حرارتي سوخت و انتقال آن به آب سرد ، با

ادامه مطلب  

پاورپوینت با عنوان مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقا انرژی حرارتی  

پاورپوینت با عنوان مدیریت انرژی حرارتي وتکنولوژی ارتقا انرژی حرارتي


1 فایل پاورپوینت |29 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از پاورپوینت1- مفهوم مدیریت انرژی حرارتي:      - استفاده موثر از سوخت واحتراق به منظور نگهداری منبع انرژی واستفاده موثر از انرژی در توسعه صنعتی      - مفهوم تعریف:               - استفاده موثر از حرارت با بکارگ

ادامه مطلب  

پاورپوینت گرمایش جهانی زمین و تغییر اقلیم  

پاورپوینت گرمايش جهانی زمین و تغییر اقلیم


توضیحات:فایل پاورپوینت گرمايش جهانی زمین و تغییر اقلیم(تاثیر اقلیم بر معماری)،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:اجزای سامانه اقلیم:هوا کره آب کره یخ کره سنگ کره زیست کرهزمین کره آبی:آبهای زمین بیش از 70 درصد سطح زمینآب کره و یخ کره روی هم بیش از 80 درصد سطح زمینپیل بزرگ آب کره برهم کنش مستمر بین هوا کره و آب کرهتبادل جرم و انرژیو...فهرست مطالب:اجزای سامانه اقلیمزم

ادامه مطلب  

پاورپوینت گرمایش جهانی زمین و تغییر اقلیم  

پاورپوینت گرمايش جهانی زمین و تغییر اقلیم


توضیحات:فایل پاورپوینت گرمايش جهانی زمین و تغییر اقلیم(تاثیر اقلیم بر معماری)،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:اجزای سامانه اقلیم:هوا کره آب کره یخ کره سنگ کره زیست کرهزمین کره آبی:آبهای زمین بیش از 70 درصد سطح زمینآب کره و یخ کره روی هم بیش از 80 درصد سطح زمینپیل بزرگ آب کره برهم کنش مستمر بین هوا کره و آب کرهتبادل جرم و انرژیو...فهرست مطالب:اجزای سامانه اقلیمزم

ادامه مطلب  

تحقیق عملیات حرارتی آلومینیوم  

تحقیق عملیات حرارتي آلومینیوم


دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، عملیات حرارتي آلومینیومبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :عملیات حرارتيعملیات حرارتي به یک فرآیند گرمایی یا تعدادی فرایندها که برای بهبود خواص مورد نظر در فلزات استفاده می شوند می گویند. در عملیات حرارتي آلیاژهای آلومینیوم، خواص تغییر یافته عبارتند از:سفتی معمولی و تشکیل آلیاژهای مشخص بوسیله رسوب.برای رسوب فتی آلیاژهای آلومینیوم، عملیات حرارتي از سه

ادامه مطلب  

پاورپوینت در زمینه مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی - 27 اسلاید  

پاورپوینت در زمینه مدیریت انرژی حرارتي وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتي - 27 اسلاید


پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتي وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتي -  27 اسلایدپاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتي وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتي -  27 اسلایدپاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتي وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتي -  27 اسلایدپاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتي وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتي -  27 اسلایدپا

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان گرمايش از كف  

پاورپوینت با عنوان گرمايش از كف


پاورپوینت با عنوان گرمايش از كف در فرمت پاورپوینت . 17 اسلاید قابل ویرایش با افزایش روز افزون جمعیت و همچنین کاهش منابع انرژی، مصرف بهینه انرژی امری بدیهی می باشد. در این راستا نقش سیستم های گرمايشی بهینه ساختمان ها و مجتمع های مسکونی در کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی مهم و قابل تامل می باشد. سیستم حرارتي گرمايش از کف که انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمايشی آن دار

ادامه مطلب  

سبزه عید طرح 03  

سبزه عید طرح 03


طرح ارائه شده با فورمت وکتور ( سی دی آر) ( کرل دراو) ( ورژن 14 ) آماده برای کار با لیزر . با توجه به وکتور بودن و فورمت تقدیمی به سهولت قابل شخصی سازی میباشد. به همراه فایل قابل دانلود یک فایل نمایشی با فورمت ( جی پی جی و 100 دی پی آی ) صرفا برای رویت طرح تقدیم گردیده.  جهت اعمال تغییرات در طرح فوق بر اساس سلیقه  یا تهیه طرحهای مشابه و یا سفارشی ،  با شماره همراه 09106757133 تماس حاصل بفرمایید. لطفا از ساعت 9 صبح لغایت 9 شب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1